PRIMERA SESSIÓ: INTRODUCCIÓ I CASA 1


En aquesta primera sessió del Taller de Numerologia hem vist que es tracta d'un instrument que ens permet posar en evidència les herències transgeneracionals que a nivell inconscient sovint condicionen la nostra manera de comportar-nos i interpretar la realitat.

En aquest sentit, la numerologia posa en evidència la nostra estructura personal, allò que ve determinat per la nostra influència familiar, cultural, per l'entorn emocional en el que ens construïm des d'uns mesos abans de la nostra concepció fins a la primera infantesa, quan estem íntimament vinculats a la mare i a les persones que tenen cura de nosaltres. Això no treu, però, que puguem anar modificant aquestes influències gràcies la plasticitat del cervell humà, i precisament ser conscients d'aquestes influències ens permet decidir amb plena consciència qui i com volem arribar a ser.

La numerologia, per tot això, ens aporta informació sobre nosaltres mateixes i sobre altre persones que ens permet comprendre millor i adaptar la nostra comunicació als seus esquemes personals.

Per introduir-nos en aquest món dominat en gran mesura per l'inconscient, hem partit de la comparació de la persona amb un castell que té 9 cases o habitacles amb els seus corresponents 9 habitants que, a més, es corresponen amb el cicle vital:

 

El cicle de la vida:

  1. Naixement (iniciativa, decisió, vincle amb el pare)
  1. Nadó (vincle amb la mare, emocions)
  1. Primera infantesa (alegría, comunicació)
  1. Segona infantesa (6 anys – pubertad, producció, reglas, bases)
  1. Adolescència (rebeldia, conquesta, llibertat)
  1. Joventut (apertura, família pròpia, responsabilitat)
  1. Primera maduresa (creixement personal, saviesa)
  1. Segona maduresa (realització dels somnis i projectes)
  1. Vellesa (sentit transcendent, vinculació amb el tot)

  

Hem vist, a més, com calcular:

§         els valors de cada casa de  la inclusió a partir del nom i cognoms de la persona (en la numerologia personal) i del nom i dels dos cognoms paterns i materns (en la numerologia transgeneracional, que és la que més informació ens dóna sobre els programes inconscients heretats)

§         el percentatge de tensió o estrès de cada casa, per tal de detectar els aspectes de la personalitat que poden causar més conflicte en el dia a dia

§         la inducció o aspectes de la personalitat més importants i que haurem de considerar que tenen una gran influència sobre la persona

   

Per interpretar la numerologia cal que partim de dues grans preguntes:

   

a)     ¿com viu la persona cada aspecte de la seva personalitat que presenta cada casa?  La resposta ens la dona l'habitant de la casa

b)     ¿en quin aspecte de la seva personalitat la persona desenvolupa una determinada habilitat? La resposta ens la dona el número de la casa on està l'habitant que representa aquesta habilitat. I en aquest cas, ens podem trobar amb diferents possibilitats:

§         En la seva casa, vivint aquest aspecte en harmonia

§         Fora de la seva casa, i caldrà veure per a què el clan envia aquesta herència, què repara la persona amb això

§         En més d'una casa, evidenciant que és un aspecte essencial per a la persona

§         En cap casa, cas en el que la persona haurà de desenvolupar i exercitar conscientment aquesta habilitat per a la que no té referents

 

Tot seguit, em començat a introduir-nos en els aspectes essencials de la casa 1 i que seguirem en la següent sessió del taller, en la que treballarem molt especialment el referent masculí i patern, la relació i missatges de la persona que va desenvolupar el rol patern amb nosaltres, i començarem a exercitar-nos i a aprendre a interpretar la casa 1 en la numerologia d'altres persones.

   

Tasques que us proposo anar fent fins a la propera trobada:

   

§        Per tal que pugueu anar practicant el càlcul de numerologies, us deixo aquí la plantilla ja modificada i correcte de la Inclusió.

§         Serà també interessant que indagueu en els detalls del vostre naixement i mireu de relacionar-ho amb l'habitant de la vostra casa 1

§         Si no teniu l'arbre fet, serà interessant que ja a la propera sessió mireu de portar el vostre arbre transgeneracional, doncs treballarem algunes activitats amb ell

§         Observeu en aquestes setmanes com us afirmeu personalment, en quines situacions i/o amb quines persones us resulta més complicat marcar els límites, expressar-vos i ser lliurament com sou, poder ocupar el vostre espai i el vostre lloc al món amb tranquilitat

§         Observeu les imatges de la Inclusió i familiaritzeu-vos amb elles, a poder ser resumint amb una o dues paraules el que representen, de manera que sigui fàcil referenciar el que impliquen

   

OBJECTIUS PER A LA PROPERA SESSIÓ:

    

§         Realitzarem la visualització i experiència virtual del naixement per reforçar la capacitat de decisió i autoafirmació personal

§         Seguirem treballant els aspectes essencials de la casa 1 que ens queden, sobre tot en referència al rol patern tal com el vàrem viure en la infantesa i a partir del qual configuem la nostra concepció del que implica ser "home" i la nostra relació amb els homes

§         Iniciarem les pràctiques d'interpretació de numerologies, concentrades en la casa 1, de manera que entre totes puguem anar despertant la nostra intuició

§         Treballarem estratègies per a desenvolupar la nostra casa 1 i la capacitat de decisió i lideratge (no oblideu dur les cartes i el tauler numerològic, doncs ens serviran per fer activitats per integrar aquests missatges de manera més intensa)

§         Ens introduirem en la casa 2 i el treball de la nostra part femenina

   

Gràcies a totes per la vostra participació, i agrairia moltíssim que complimenteu aquest qüestionari per poder adaptar-me el màxim possible als vostres interessos de creixement personal i aprenentatge. 

   

Una gran abraçada i fins ben aviat!!


Descarga
PLANTILLA TREBALL BASE 9.pdf
Documento Adobe Acrobat 10.4 KB